ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-32211144 خط ويژه تماس حاصل نموده یا به آدرس خراسان رضوي - مشهد - خيابان چمران - بين چمران 9و 7 - پلاک 151 مراجعه نمایید.